เคลมประกันโควิด ใช้ผลตรวจ RT-PCR ได้เลย สปสช. รับรอง

สปสช. เผย ผู้ติดเชื้อโควิด แค่โชว์ผลตรวจ RT-PCR สามารถเคลมประกันโควิดได้เลย ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 มติชน รายงานว่า ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เริ่มมีการปลดล็อกให้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็ทำให้ปริมาณผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งจากการตรวจในหน่วยบริการ การตรวจเชิงรุกโดยหน่วยงานต่างๆ

อย่างไรก็ดี มีประเด็นเกี่ยวเนื่องในส่วนของผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกและต้องการขอใบรับรองแพทย์ เพื่อนำไปเคลมสิทธิประโยชน์จากบริษัทประกัน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทประกันแต่ละบริษัทก็มีเงื่อนไขการเอาประกันต่างกันไป ขณะที่ในส่วนของหน่วยบริการสาธารณสุขเอง บางหน่วยก็ออกให้ บางหน่วยงานออกให้ทางออนไลน์ หรือบางหน่วยงานก็ไม่ได้ออกให้ โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่มีบุคลากรจากหลายหน่วยงานมาให้บริการนอกที่ตั้ง

ทำให้มีประชาชนจำนวนมากสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอใบรับรองแพทย์ บางกรณีบริษัทประกันยังมีเงื่อนไขอีกว่าต้องประทับตราของหน่วยงานนั้นๆ ทำให้ผู้ต้องการใบรับรองแพทย์ต้องเดินทางไปถึงที่ตั้งของหน่วยงานดังกล่าว

“ที่ผ่านมา ในส่วนของ สปสช.เองได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK เช่น ความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งตรวจเชิงรุกที่ลานจอดรถศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 12 ก.ค.-3 ส.ค.64 และมีประชาชนที่ได้รับการตรวจที่นี่ได้ไปขอใบรับรองแพทย์กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อนำไปเคลมสิทธิประโยชน์ประกันภัย” ทพ.อรรถพร กล่าว และว่า

กรณีลักษณะนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าประชาชนผู้ทำประกันไม่มีความจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์แต่อย่างใด เนื่องจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 45/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สำหรับบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งนายทะเบียนที่ 46/2564 เรื่องการใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2564 ซึ่งระบุว่าให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ)

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า อ้างอิงตามประกาศดังกล่าว ทำให้ใบรับรองแพทย์ไม่มีผลในการเอาประกันภัยอีกต่อไป ดังนั้น จึงขอชี้ไปยังประชาชนผู้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK ทราบ ซึ่งโดยหลักการแล้ว เมื่อผลตรวจ ATK พบว่าเป็นบวก ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำเพื่อยืนยันผลอยู่แล้ว ดังนั้นจึงสามารถนำผลตรวจ RT-PCR ไปเคลมประกันได้โดยไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์อีก ส่วนผู้ที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ตั้งแต่แรกก็ยิ่งไม่มีปัญหา สามารถนำไปเคลมประกันได้เลย

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันมีความรุนแรง มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลให้การขอใบรับรองแพทย์ในสถานพยาบาลเป็นไปได้ยากและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย จึงได้ออกคำสั่งใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อโดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ อันจะเป็นการลดภาระให้กับผู้เอาประกันภัยที่จะต้องใช้หลักฐานแสดงเพื่อเคลมประกันภัยโควิด-19 แบบเจอ-จ่าย-จบ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น