โอนเงินเยียวยาประกันสังคม นายจ้าง-ลูกจ้าง ใน 6 จังหวัดคุมเข้ม

เปิดช่องทางการโอนเงินเยียวยาประกันสังคม นายจ้าง-ลูกจ้าง ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้ม

เปิดช่องทางการโอนเงินเยียวยาประกันสังคม นายจ้าง-ลูกจ้าง ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้ม เริ่มโอนครั้งแรก 23 ก.ค. นี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเยียวยานายจ้างและลูกจ้าผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 4 กิจการ (ก่อสร้าง,พักแรม-บริการอาหาร, ศิลปะ-บันเทิง-นันทนาการ และกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ) ที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 6 พื้นที่สีแดงเข้ม ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติกรอบวงเงินเยียวยา 2,519.38 ล้านบาท

  • ครม. อนุมัติ 2,500 ล้านบาท เยียวยาประกันสังคม แรงงาน-ผู้ประกอบการกระทบโควิด-19
  • นายจ้าง-ลูกจ้าง นอกระบบ ไม่มีประกันสังคมลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ที่ไหน
  • เยียวยาประกันสังคม พื้นที่สีแดง จ่ายนายจ้าง 3,000 บาทต่อหัว ลูกจ้างรับเบิ้ล 2 เด้ง ใน 1 เดือน

โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมเพื่อขอรับสิทธิ์เยียวยามีดังนี้

  • นายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิ.ย. 64 หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.-30 ก.ค.64 จำนวน 41,940 ราย จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง
  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 663,916 ราย จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท ในกรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ราย ให้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวคือ 2,000 บาท

วิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและลูกจ้า ผู้ประกันตนมาตรา 33 มีดังนี้

  • กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา 33 จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะบัญชีที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
  • กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง หรือตามวิธีการอื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด

โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาครั้งแรกในวันที่ 23 ก.ค. 64 และจะโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงทะเบียนนายจ้างและให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ในช่วงวันที่ 29 มิ.ย.-30 ก.ค. 64 เพื่อยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจและมีการจ้างงานตามจำนวนที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้จริง รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรายใหม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นด้วย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น