โอนแล้ววันนี้! เยียวยาคนกลางคืน รับ 5000 ใครยังไม่สมัคร รีบเช็ค

มาตรการช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่าย “เงินเยียวยาประกันสังคม” ให้ผู้ ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40  ในกิจการดังกล่าวได้รับ “เงินเยียวยา”  รายละ 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นรอบที่สองที่ “ประกันสังคม” โอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี – ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี “พร้อมเพย์” (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

และจะโอนเงินเยียวยารอบที่ 3 ในวันนี้ 14 มกราคม 2565 

โอนแล้ววันนี้! เยียวยาคนกลางคืน รับ 5000 ใครยังไม่สมัคร รีบเช็ค

ตรวจสอบสิทธิ “เงินเยียวยาประกันสังคม

เข้าไปที่เวบไซต์ www.sso.go.th เลือก “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง”

เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว “ได้รับสิทธิ” เงินเข้าเยียวยาแล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง “ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน” ต้องรอรับเงินรอบถัดไป

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระคนบันเทิงกลางคืนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัคร พร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภาย ในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น 

สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

 • หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม
 • สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
 • หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว
 •  หรือสมัครง่ายๆด้วยตัวเองผ่านเมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น